tv-programma’s over taal

Hoewel er de afgelopen jaren zinvolle radioprogramma’s over taal gekomen zijn, zijn er nog steeds tv-programma’s die aangeven te gaan over ‘taal’, maar die zich beperken tot spelling. Bovendien zijn de gestelde vragen vaak vrij karikaturaal. Daardoor ontstaat een beeld dat correct taalgebruik gelijk staat aan de kennis van de spelling van veel moeilijke, (zeer) laagfrequente woorden. Zo kunnen tv-programma’s in educatief opzicht een negatieve bijdrage leveren. Voor een groot publiek ontstaat immers het beeld dat goed taalgebruik iets is voor een elite, terwijl het alleen maar gaat over spelling en dan ook nog eens over vooral (heel) weinig nuttige kennis.

Het schrijven van heldere, treffende en vlot leesbare teksten komt daarbij niet aan de orde. Ook bijvoorbeeld contaminaties, pleonasmen, foute beknopte bijzinnen, foute samentrekkingen en tangconstructies zijn kennelijk minder aantrekkelijk om in tv-programma’s te presenteren. Om nog maar niet te spreken over de opbouw en structuur van teksten.

Kortom: ‘taalprogramma’s’ op tv die zich beperken tot spelling, zijn ongetwijfeld in productie erg goedkoop, maar werken in educatief opzicht vaak contraproductief. Vervang dit soort misplaatste programma’s eens door iets leuks en vooral nuttigs.

(RZ)