e-learning

e-learning: flexibel studeren:
plaats, tijd en tempo naar eigen keuze

Wij werken met afzonderlijke ‘e-modules’, waardoor een stapsgewijs studietraject gepland kan worden.

Wat biedt onze e-learning?

  • heldere leerstof, per onderdeel verdeeld in paragrafen, overzichtelijk gepresenteerd
  • duidelijke aanwijzingen voor de studie: wij nemen de cursist eigenlijk bij de hand
  • veel oefeningen, uiteraard zorgvuldig opgebouwd qua moeilijkheidsgraad. Die oefeningen bestaan vooral uit meerkeuzevragen en daarnaast gevarieerde opdrachten bij tekstfragmenten.
  • adequate uitleg (in het begin extra uitvoerig) en een nauwkeurige verwijzing naar het betreffende onderdeel van de leerstof: de betreffende paragraaf of sub-paragraaf. Dat bespaart veel frustrerend zoekwerk. Het helpt mee om leren ook nog eens ‘leuk’ te maken.
  • een helpdesk, voor het geval er in de leerstof of de feedback tóch nog iets onduidelijk mocht zijn, met minimaal 330 dagen per jaar binnen 12 uur reactie per e-mail of desgewenst per telefoon

De leer- en oefenstof, ook in de vorm van e-learning, zijn uitvoerig getest bij studenten pabo.

Wij kunnen daarnaast desgewenst extra begeleiding bieden in verschillende vormen en gradaties, o.a. op basis van zorgvuldige doorlichting van geleverde schrijfproducten.

In opdracht van o.a. onderwijsinstellingen stellen wij ook modules op maat samen.

Wij informeren u graag vrijblijvend over alle mogelijkheden.