e-learning

e-learning: flexibel studeren:
plaats, tijd en tempo naar eigen keuze

Wat biedt onze e-learning?

  • heldere leerstof, per onderdeel verdeeld in paragrafen, overzichtelijk gepresenteerd
  • duidelijke aanwijzingen voor de studie: wij nemen de cursist eigenlijk bij de hand
  • veel oefeningen, uiteraard zorgvuldig opgebouwd qua moeilijkheidsgraad
  • adequate uitleg (in het begin extra uitvoerig) en een nauwkeurige verwijzing naar het betreffende onderdeel van de leerstof: de betreffende paragraaf of sub-paragraaf. Dat bespaart frustrerend zoekwerk en helpt mee om leren comfortabel te maken.
  • een helpdesk, voor het geval er in de leerstof of de feedback tóch nog iets onduidelijk mocht zijn, met minimaal 330 dagen per jaar binnen 12 uur reactie per e-mail of desgewenst per telefoon

De leer- en oefenstof, ook in de vorm van e-learning, zijn uitvoerig getest bij studenten pabo, de hbo-opleiding met extra hoge eisen voor taalvaardigheid.