over ons

De redacteur van deze site en auteur-ontwikkelaar van de modules en toetsen Nederlands, Ronald Zwiers, heeft een universitaire opleiding en eerstegraads onderwijsbevoegdheid Nederlandse taal en letterkunde (Universiteit van Amsterdam). Hij heeft vele jaren ervaring als docent en ontwikkelaar van cursussen en modules Nederlands als eerste en tweede taal aan een lerarenopleiding in Rotterdam, mede in een veeljarig landelijk samenwerkingsverband. Hij heeft geparticipeerd in projecten van Cito en Universiteit Tilburg voor de constructie van taaltoetsen en een project van Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling van taalassessments.

Sinds begin jaren ’90 werkt hij (na een opleiding ICT) met eigen courseware als onderdeel van het onderwijsaanbod.

Hij heeft in landelijke dagbladen en vakliteratuur onder andere gepubliceerd over de landelijke taaltoets voor eerstejaarsstudenten pabo en over taalbeleid voor de pabo.

Hij heeft ruim 10 jaar ervaring in het begeleiden van studenten en hogeropgeleiden op het gebied van taalvaardigheid.

Van 2011 tot 2014 was hij lid van het eerste bestuur van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, een initiatief van docenten in het hoger onderwijs, financieel gesteund door o.a. de Nederlandse Taalunie.

Van 1987 tot 2003 was hij voorzitter van examencommissies van applicatiecursussen voor buitenlandse leerkrachten in het Nederlandse basisonderwijs. Van 2007 tot 2013 was hij achtereenvolgens lid en voorzitter van een examencommissie van een pabo.

Hij werkt sinds 2013 als zelfstandig ondernemer voor e-learning en -testing, afname van taalassessments, taaltraining en -coaching en advisering taalbeleid voor het onderwijs en als adviseur en interim-voorzitter examencommissie hbo.

Hij werkt voor projecten samen met hooggekwalificeerde, didactisch bekwame en ervaren vakcollega’s, die ook als zelfstandig ondernemer werken.

handelsregister: 20042022

Ronald Zwiers, taaltraining en -coaching
Kuringen 3, 4761 VB  Zevenbergen (Nederland)