Wat biedt de spellingcontrole?

Wat biedt de spellingcontrole bij tekstverwerking?

‘Spellingcontrole’ bij tekstverwerking kan nuttig zijn om bijvoorbeeld typfouten te signaleren. Ook ‘echte’ spelfouten kunnen opgespoord worden. Als je twijfelt over de schrijfwijze van een woord, kan de spellingcontrole soms uitkomst bieden.

Allereerst moeten we constateren dat de spellingcontrole soms niet de officiële spelling weergeeft. De spellingcontrole heeft onder andere anno 2016 nog niet alle spellingwijzigingen van 2005 en 2015 overgenomen. De spelling in de officiële Woordenlijst is nu eenmaal bepalend.

Een nadeel van de spellingcontrole is, dat alle woorden die niet in het bestand van de spellingcontrole voorkomen, als ‘fout’ worden aangegeven. Zo worden bijna alle namen van personen, instanties en woonplaatsen als ‘fout’ aangegeven. Bovendien ‘kent’ de spellingcontrole nogal wat veelgebruikte woorden niet. Door de vele onterechte foutmeldingen loop je het risico dat je echte fouten over het hoofd ziet.

Een ander probleem is, dat nogal wat fouten niet kunnen worden gesignaleerd:

 • fouten in het aaneenschrijven (de categorie met de meeste fouten):
  ‘vrije tijds besteding’ en ‘vrije tijdsbesteding’ worden niet als fout gesignaleerd: de juiste spelling is ‘vrijetijdsbesteding’, maar de spellingcontrole kent de losse woorden ook.
 • fouten in de spelling van werkwoorden (op de tweede plaats bij de meestgemaakte fouten):
  fouten als ‘dat veranderd’, ‘hij bestede’, ‘het besteedde bedrag’ worden ook niet gesignaleerd.
 • nogal wat typfouten met een letter te veel of te weinig:
  •  je typt ‘vaan’ in plaats van ‘van’:
   het woord ‘vaan’ komt ook voor in het bestand, dus geen signalering (‘vaan’ betekent ‘vlag’, soms nog gebruikt als verkleinwoord: ‘vaantje’)
  • je typt ‘een’ in plaats van ‘en’: geen signalering
  • je typt ‘dor’ in plaats van ‘door’: geen signalering
  • je typt ‘vel’ in plaats van ‘veel’: geen signalering
  • je typt ‘heft’ in plaats van ‘heeft’: geen signalering

Er blijken bovendien woorden in het bestand te zitten die bijna niemand kent, laat staan gebruikt:

 •  je typt ‘toot’ in plaats van ‘tot’: geen signalering:
  ‘toot’ blijkt een term uit de bouwkunde te zijn voor een spitse versiering en heeft in dialecten verschillende betekenissen
 • je typt ‘har’ in plaats van ‘haar’: geen signalering:
  Een ‘har’ blijkt een soort scharnier te zijn.

Conclusie:

Spellingcontrole is wel handig, maar de hulp daarvan is beperkt. Bij nogal wat typfouten, bij het aaneenschrijven en de werkwoordsspelling heb je er weinig of geen steun van.