coaching

op de persoon geschreven

Om diverse redenen kan individuele begeleiding de voorkeur verdienen.

Voor bedrijven en organisaties kunnen wij taalcoaching van individuele medewerkers verzorgen. Wij zijn gewend e.e.a. af te stemmen met afdelingen HRM en leidinggevenden.

Daarbij kan veel efficiƫnt plaatsvinden via e-learning en begeleiding op afstand (via e-mail en eventueel per telefoon). Wij kunnen schrijfproducten zorgvuldig doorlichten, uitvoerig van feedback voorzien en in het verdere leerproces daarop sturen.

Wij kunnen desgewenst de voortgang van de e-learning nauwkeurig monitoren en fouten analyseren. Wij kunnen daarbij zo nodig extra oefenstof op maat aanbieden, ook met ‘open’ vragen. Op die manier kunnen we aan e-learning intensieve begeleiding koppelen.

Als het Nederlands voor de te begeleiden persoon niet de moedertaal is, kunnen wij met onze ervaring op dat gebied ook passende begeleiding bieden. Die begeleiding zal vaak uiteraard wel meer tijd vragen dan bij ‘moedertaalsprekers’.

Wij geven u graag vrijblijvend meer informatie.